Persondatapolitik

Betingelser for udfyldning af kontaktformularer på AltanSmeden.dk

Ved at udfylde kontaktformularen og indsende denne, samtykker du samtidigt til at AltanSmeden.dk modtager dine oplysninger og kan bruge disse ifølge med det oplyste formål, som i denne sammenhæng er at kontakte dig – præcis som du ønsker. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Personoplysninger, hvad skal vi bruge dem til?

Når du udfylder kontaktformularen på AltanSmeden.dk og bliver bedt om at blive kontaktet af os afgiver du en række personoplysninger, som udelukkende anvendes i professionelt øjemed relevant for den service og/eller produkt du ønsker.

Retsgrundlaget der anvendes til indsamlingen af data findes i persondataforordningens artikel 6, stk 1.

Hvor længe gemmes dine oplysninger og hvordan får du indsigt i hvilke
persondataoplysninger AltanSmeden har om dig?

Dine oplysninger gemmes som udgangspunkt så længe der et formål med det. Dette kan være en afventende ordre eller lignende. Når formålet er afsluttet, anonymiseres data i overensstemmelse med persondataloven og øvrige persondata slettes helt.

Du kan til en hvert tid få indblik i hvilke oplysninger AltanSmeden.dk har om dig, ved at kontakte os, hvorefter vi hurtigst muligt vil vende tilbage med alt vi har på dig. Her er det også muligt at trække dit samtykke tilbage hvorefter alle dine oplysninger vil blive slettes straks.

3. Parter og videregivelse af persondata samt databehandlere

Dine oplysninger videresælges ikke af AltanSmeden.dk i noget omfang videre til 3. mand. AltanSmeden benytter sig dog af samarbejdspartnere og databehandlere. Ved en samarbejdspartner kan det være at det er nødvendigt eksempelvis at dele din adresse, så vi kan sørge for at levere det ønskede produkt/service til rette tid og på rette sted.

Til enhvert given tid er AltanSmeden.dk dataansvarlig for de indsamlede data jf. persondatalovgivningen. Dog benyttes der eksterne virksomheder til lagring af data og disse betegnes som databehandlere. Disse har ikke adgang til dine oplyste persondata. Systemer og værktøjer der bruges internt i virksomheden betegnes som databehandlere.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jf. persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (hvis der er gjort brug af en sådan) jf. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at kontakte os via telefon eller e-mail.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jf. persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jf. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger.

Se www.datatilsynet.dk.