Købsprocessen

Hvad enten det drejer sig om altaner, trapper, porte/låger, bygningsstål eller andet er købsprocessen hos AltanSmeden typisk den samme. Der er normalt 5 faser i et projekt, hvor fase 1 og fase 2 er den periode, hvor du som kunde skal være mest aktiv.

1) Tilbudsfasen

Når du har besluttet dig for at indhente et tilbud, er du meget velkommen til at kontakte en af vores specialister via mail, telefon eller at aftale et personligt møde på vores kontor i Hedensted. Ved den indledende kontakt vil vi typisk bede dig om at sende os nogle billeder af din ejendom, samt at du oplyser nogle få mål for det projekt, som du påtænker udført. Dette udelukkende for at vi give os et overblik over de muligheder og begrænsninger din bygning har. Når vi har forstået opgaven, kan vi typisk oplyse et prisleje, som vi forventer at projektet vil koste. På dette tidlige tidspunkt i processen er der fortsat mange detaljer, der kan påvirke prisen i op- eller nedadgående retning. Det kan være tidskrævende for dig som kunde og AltanSmeden som leverandør at få alle detaljer på plads, så det er vigtigt, at den forventede projektpris matcher, det budget du har lagt.

Når du har bekræftet, at det oplyste prisleje er i overensstemmelse med dine forventninger, går vi for alvor i gang med arbejdet. En af vores erfarne eksperter kommer på besøg for at besigtige din ejendom og aftale, hvordan du ønsker altanen/projektet udført. Ved samme lejlighed foretages en detaljeret opmåling.
Herefter udarbejder Altansmeden et uforpligtende tilbud, som vi sender til dig i løbet af kort tid. Vælger du at acceptere tilbuddet, fremsender vi en ordrebekræftelse, som vi beder dig underskrive og returnere.

Drejer det sig om altaner til andels- eller ejerforeninger, tilbyder vi at afholde et informationsmøde, hvor vi kort gennemgår tilbuddet og beboerne får mulighed for at stille spørgsmål.

2) Projekteringsfasen

Projektfasen starter med, at vi udarbejder en overordnet tidsplan samt en oversigt med de aktiviteter, der kommer til at påvirke projektgennemførslen. Vi udarbejder herefter de relevante tegninger og ingeniørberegninger, der skal bruges for at få byggetilladelse.
Når vi designer din altan, behøver du ikke bekymre dig om at den kan holde. Vi har den ekspertviden som ingeniører og konstruktører, der gør, at vi ved præcist, hvordan det hele skal laves. Det er den viden og faglighed, vi bygger altanerne på. Derfor kan du trygt regne med, at alt er dimensioneret korrekt, når du køber altaner hos AltanSmeden.
Typisk er det kunden selv, der indsender ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Dette sker i tæt samarbejde med AltanSmeden. I de fleste tilfælde skal der indsendes dokumenter ad flere gange. Først sendes de overordnede tegninger, der viser størrelse og placering af altanerne. Efterfølgende suppleres med detailtegninger, tekniske beregninger og anden dokumentation, som den konkretet kommune finder relevant. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor lang tid det tager at behandle ansøgningen. Forvent en sagsbehandlingstid på minimum 2 til 3 måneder.

3) Produktionsfasen

Straks når byggetilladelsen er i hus går vi i gang med at producere din altan/dit projekt. På dette tidspunkt vil du blive orienteret om den specifikke tidsplan for montagen. Alt bliver fremstillet på vores egen fabrik i Hedensted. Herved sikres, at kvaliteten er i top og at vi ikke spilder tiden med at vente på en levering, der f.eks. kommer fra Østeuropa. Vores fabrik er CE-certificeret, så du som kunde kan være tryg ved at din altan er svejs sammen ved brug af korrekte svejsemetoder og at svejseren har de relevante svejsecertifikater. Alt inklusivt producerer vi din altan på 3 til 4 uger.

4) Monteringsfasen

Nu er det kun et spørgsmål om få dage, før du kan se, hvordan det færdige projekt komme til at klæde din bygning. Det er vores egne folk, der kommer og monterer. De er alle erfarne og faguddannede.
Inden vi går i gang med monteringsarbejdet holder vi et kort informationsmøde med de relevante personer på montagestedet. Her vil vi gennemgå forløbet af montagen samt aftale hvilke arealer, der vil blive afspærret under arbejdet. Herefter sker der typisk følgende:

  • Arbejdsarealer afspærres og materialer leveres med kranbil. Vi tager størst muligt hensyn til området, og aftaler med jer, hvor vi kan stille vores ting, så det generer mindst muligt.
  • Vores montører går i gang. Vi bruger sjældent stilladser, men arbejder oftest med lifte og kraner. Skønner vi, at det er nødvendigt at udlægge køreplader for at skåne belægninger eller græsarealer, angives dette i tilbuddet med den omkostning det udgør.
  • Ved større etagebyggeri flyttes lifte fra opgang til opgang efter behov, så du undgår af få generet dit udsyn af et fast stillads i mange uger.
  • Ved nyetablering af altaner vil der være behov for nedbrydning af det murværk, der sidder umiddelbart under det eksisterende vindue, samt indkøb og montering af den nye altandør. Oftest bestiller kunden selv dette hos lokale håndværkere. Om ønsket kan AltanSmeden være behjælpelig med at finde samarbejdspartnere i lokalområdet eller vi kan levere projektet som totalentreprise inklusivt nedbrydning af murværk og montering af den nye altandør.
  • Næste step er montering af de bærende dele i ejendommens facade. Med hensyn til sikkerheden er dette den kritiske del af montagen. Vi søger derfor at vort arbejde dokumenteres med et omfattende billedmateriale, som vi gemmer i en database kaldet Tasklift. Tasklift forsyner dokumentationen med oplysninger om tid og sted og gemmer det hele uden mulighed for efterfølgende at ændre eller slette materialet. Samtidigt udfylder montøren en omfattende kvalitetsrapport, som dokumentation for at alt arbejde er udført som foreskrevet. Du vil modtage en kopi af kvalitetsrapporten, når montagen er afsluttet på tilfredsstillende vis.
  • AltanSmeden bestræber sig på, at levere produktet så færdigt som muligt fra fabrikken. Det betyder, at monteringstiden bliver kort og at omkostninger til kran og lifte bliver holdt på et minimum.

5) Afleveringsfasen

Din altan/dit projekt er færdig og klar til aflevering. Inden vi siger farvel og tak og ønsker tillykke med din nye altan, afholder vi en afleveringsforretning. Her vil vi sammen gennemgå projektet, så vi er sikre på, at alt er udført, som du har ønsket. Eventuelle fejl og mangler noteres. Først når disse er afsluttet fra vores side afsluttes projektet. Når alt er afsluttet på tilfredsstillende vis, udleverer vi en kopi af kvalitetsrapporten samt en drifts- og vedligeholdelsesmanual og vi beder dig om at underskrive vores afleveringsprotokol.
Når der er gået et år, kontakter vi dig for at høre, om alt fortsat er som det skal være. Altansmeden giver 5 års garanti, så hvis der er detaljer der giver anledning til bekymring efter at vi har laver 1-års eftersynet, kontakter du os bare.